Vysoké objemy

Maximalizace kvality výběru v případě vysokého počtu uchazečů

Čím vyšší je počet uchazečů, tím bývá výběr toho nejvhodnějšího kandidáta náročnější a obtížnější. S rostoucím množstvím uchazečů vzrůstá také tlak na personalisty, který může přinášet vyšší riziko špatných rozhodnutí při výběru. S využitím našich precizních a přesně zacílených metod Vám pomůžeme zvládat i vysoké objemy zájemců o Vaše pozice. Dokážeme vytřídit nevhodné kandidáty a rychle identifikovat ty nejsilnější – to vše se spravedlivým a přívětivým přístupem vůči uchazečům. Do dalších fází výběrového řízení, jako jsou pohovory nebo další hodnocení již přímo ve společnosti, tak postupují jen ti, kteří nejlépe odpovídají požadovanému profilu.

Mezi klíčové benefity našich řešení v oblasti náboru z vysokých objemů uchazečů (SHL Volume Recruitment) patří:

  • přesně zacílená a vědecky ověřená metodika hodnocení osobnostních charakteristik, dovedností a/nebo znalostí, která pomáhá s velkou přesností určit, zda se uchazeč pro výkon dané pozice skutečně hodí;
  • možnost využití Univerzálního kompetenčního rámce (UCF), který se prokázal být velmi dobrým prediktorem skutečného pracovního výkonu;
  • využití moderních technologií, které dokáží vhodným způsobem zpříjemnit kandidátovu zkušenost z výběrového řízení a komunikovat pozitivní image zaměstnavatele;
  • využití externích měřítek, která umožňují zhodnotit kvalitu Vašich uchazečů ve srovnání s Vašimi konkurenty.