Nábor absolventů

Vyhledání lídrů a odborníků budoucnosti

Přitáhnout pozornost těch nejlepších talentů je klíčové pro další rozvoj organizace a její výkonnosti. Velké množství absolventů však ztěžuje úkol najít toho nejlepšího, a školní výsledky nebo úspěchy na akademické půdě nemusí být těmi správnými měřítky úspěchu v profesním životě. Náš vhled a zkušenosti, které získáváme ze tří milionů hodnocení absolventů realizovaných každý rok, Vám zajistí, že identifikujete budoucí lídry dříve než Vaši konkurenti.

Řešení SHL Graduate Recruitment Vám mimo jiné umožní:

  • pomocí sofistikovaných online nástrojů získat objektivní hodnocení Vašich kandidátů;
  • určit klíčové kompetence důležité pro úspěch na dané pozici pomocí inovativních online hodnotících nástrojů;
  • najít nejvhodnějšího kandidáta na pozici přesně v souladu s obchodní strategií Vaší společnosti;
  • zatraktivnit vnímání značky Vaší společnosti prostřednictvím inovativního výběrového procesu;
  • umístit talentované absolventy na ty správné pozice v rámci Vaší organizace;
  • maximalizovat kvalitu získaných absolventů a zvýšit tak návratnost Vašich investic.