Získávání talentů

Společnosti při získávání nových zaměstnanců čelí nejrůznějším problémům a výzvám, které se ještě stupňují s přibývajícími změnami v současném komplexním tržním prostředí. Firmy se často setkávají s paradoxní situací, kdy v rámci některých výběrových řízení musí zpracovávat enormní množství žádostí, zatímco u jiných čelí kritickému nedostatku kandidátů. Personalisté jsou pod neustálým tlakem na snižování nákladů a zvyšování produktivity. A přijetí nevhodného kandidáta má velmi významný dopad na celou společnost a může vyústit i ve velké ekonomické ztráty.

Pomocí našich řešení dokážeme Vaše náborové aktivity zefektivnit a sladit je s Vaší firemní strategií. Našim cílem je, aby pro Vás získávání nových talentů bylo rychlejší, na vysoké odborné úrovni i aby šetřilo Váš čas a peníze. Současně je pro nás důležité zvyšování celkové kvality a produktivity Vašeho náboru a schopnost Vaší firmy udržet si kvalitní zaměstnance.

Rešení SHL Talent Acquisition pomáhají nalézt toho vhodného člověka na to správné místo. Kvalitu náboru zlepšujeme pomocí nástrojů, které pomáhají:

  • definovat pracovní role a s nimi související kompetence;
  • poskytnout uchazečům realistický náhled na požadavky pracovní pozice;
  • pomocí vědeckých metod identifikovat ty nejlepší kandidáty na základě jejich skutečného potenciálu;
  • zajistit, že do užšího výběrového řízení postoupí pouze ti nejvhodnější kandidáti;
  • zvýšit kvalitu kandidátů zvaných k pohovorům;
  • nalézt zaměstnance s požadovaným osobnostním profilem rychleji a efektivněji;
  • zajistit soulad personální a obchodní strategie společnosti.

Více než polovina firem zařazených do žebříčku Fortune Global 500 se spoléhá na společnost CEB SHL pokud jde o strategii získávání talentů a další klíčové otázky talent managementu. Naše objektivní metodika hodnocení kandidátů navíc i pro samotné kandidáty přináší příjemnější zkušenost z výběrového řízení a posiluje image a vnímanou hodnotu společnosti.