Rozvoj zaměstnanců

Identifikace potřeb v oblasti osobního rozvoje

Umožníme Vám maximálně využít schopností Vašich zaměstnanců a určit rozvojové priority Vaší organizace. Pomůžeme Vám identifikovat jedince s vysokým potenciálem, zhodnotit jejich aspirace, silné stránky, vhodnost pro budoucí příležitosti a sladit jejich kvality s obchodními cíli Vaší společnosti. Své zaměstnance můžete rozvíjet cílenými a praktickými rozvojovými programy, které zvyšují jak individuální produktivitu, tak efektivitu fungování celé společnosti, a přispívají ke snížení fluktuace zaměstnanců.

Řešení SHL Employee Development poskytuje komplexní a přesné informace, které Vám pomohou:

  • propojit individuální a skupinový rozvoj zaměstnanců se strategií společnosti;
  • analyzovat dovednosti a kompetence, které jsou důležité pro současné i budoucí role;
  • zajistit připravenost zaměstnanců ke změně pracovní pozice či povýšení;
  • podporovat zaměstnance v rozvoji a objevování nových kariérních možností;
  • identifikovat a udržet v organizaci talentované zaměstnance s vysokou přidanou hodnotou;
  • vytvořit individuální rozvojové plány s cílem maximalizovat potenciál zaměstnanců;
  • vybavit manažery hodnotícími nástroji pro řízení rozvoje zaměstnanců;
  • rozvíjet, podporovat a připravovat talenty pro budoucí vedoucí role (hodnocení leadershipu).