Kariérní plánování

Identifikace potenciálu pro vyšší pracovní pozice

Každá interní personální změna je náročný proces, jehož součástí je několik potenciálně kritických oblastí. Pomůžeme Vám z celého procesu vytěžit maximum, pochopit potřeby v oblasti rozvoje celé organizace i jednotlivců, implementovat vhodné plány rozvoje a měřit průběžně jejich účinnost.

Co bude organizace potřebovat v příštích šesti měsících a dále může být výrazně odlišné od toho, co bylo požadováno v posledním čtvrtletí. Efektivně řízené společnosti investují prostředky tak, aby připravily současné zaměstnance na budoucí priority.

Řešení SHL Succession Planning, které identifikuje vůdčí osobnosti a pomáhá při rozvoji těch nejlepšch zaměstnanců, Vám umožní:

  • identifikovat klíčové role, které jsou zásadní pro úspěch Vaší společnosti;
  • definovat potřebné kompetence pro stávající i budoucí pracovní role;
  • identifikovat osobnostní charakteristiky a výkonový potenciál kandidátů pomocí vhodných hodnotících nástrojů;
  • objektivně zhodnotit silné stránky zaměstnance a zjistit, zdali je vhodný k povýšení;
  • vybrané zaměstnance průběžně připravovat na postup do klíčových pozic;
  • vybavit zaměstnance s vysokým potenciálem potřebnými dovednostmi tak, aby se úspěšně vyrovnali s nároky nové role;
  • urychlit dosažení plné produktivity společnosti prostřednictvím externího i interního náboru;
  • snížit riziko neúspěchu tím, že vybrané zaměstnance připravíte na změnu včas.