Audit schopností

Odhalení rozporu mezi požadovanými a skutečnými schopnostmi

Dnešní organizace jsou v souladu s „lean strategií“ velmi intenzivně zaměřeny na výkon, neustále se snaží o vyšší zisky s nižšími náklady. V takovém prostředí je strategické plánování pracovních sil o to důležitější. Jak si stojí Vaši zaměstnanci v porovnání s konkurencí? Dokáží skutečně realizovat Vaši obchodní strategii?

Pomůžeme Vám správně definovat požadavky daných pracovních rolí a otestovat, zda jim Vaši současní zaměstnanci odpovídají. Umožníme Vám identifikovat oblasti rozvoje Vašich zaměstnanců a prostřednictvím benchmarkových testů srovnat jejich schopnosti v rámci celé společnosti. Budete tak schopni dělat informovaná personální rozhodutí na základě objektivního vhledu do silných i slabých stránek jednotlivců i celé Vaší organizace.

Řešení SHL Talent Audit Vám dá jasnou představu o úrovni talentu Vašich současných zaměstnanců a rovněž zmapuje budoucí potenciál celé společnosti. Srovnání je možné podle funkcí či jednotlivých úrovní pracovních pozic. SHL Talent Audit Vám umožní:

  • poznat rozdíly mezi současnými talenty a požadavky plynoucími z obchodní strategie společnosti;
  • identifikovat silné a slabé stránky jednotlivce / celé organizace;
  • posoudit / zvýšit efektivitu klíčových zaměstnanců;
  • vyhodnotit schopnosti talentů pomocí jasných a měřitelných kompetenčních modelů;
  • posoudit soulad strategie a cílů společnosti s jednotlivci / týmy / funkcemi;
  • získat objektivní zpětnou vazbu, která poskytuje konkrétní podklady pro rozvoj zaměstnanců;
  • identifikovat nové talenty;
  • proaktivně vytvořit zaměstnancům s potenciálem prostor pro účast na strategických rozhodnutích.