Mobilita talentů

Vysoce výkonné společnosti dobře vědí, jací lidé pro ně pracují a jak nejlépe spravovat rozvojové programy. Tím si zajistí, aby jejich zaměstnanci působili na těch správných pozicích.

Pomůžeme Vám identifikovat talent Vašich zaměstnanců, porozumět jejich potenciálu a sladit jej s těmi správnými rolemi v rámci společnosti. Ideální kandidát na Vaši aktuální otevřenou pracovní pozici pro Vás již možná pracuje!


Řešení SHL Talent mobility Vám pomůže:

  • porozumět schopnostem zaměstnanců napříč celou organizací;
  • vypracovat rozvojové plány pro klíčové talenty;
  • posoudit vhodnost a připravenost jednotlivců i týmů na Vami definované pracovní role – včetně otestování odborných technických znalostí;
  • využít zatím nepovšimnutých silných stránek a schopností;
  • připravit jednotlivce na růst v rámci organizace;
  • prezentovat pracovní příležitosti tím nejlepším zprůsobem;
  • přizpůsobit rozvoj na míru jednotlivcům v souladu s Vašimi strategickými plány;
  • podporovat nadání, schopnosti a potenciál Vašich zaměstnanců;
  • identifikovat budoucí lídry;
  • připravit stávající pracovníky na nové obchodní příležitosti.