Talent Management

Talent zaměstnanců tvoří jednu z nejcennějších součástí každé organizace a je klíčový pro její dlouhodobý obchodní úspěch – také proto talent management patří mezi klíčovou oblast personální agendy.

Talent management vyžaduje individuální přístup a na míru ušitá řešení. SHL řešení v oblasti talent managementu zasahují do celého životního cyklu zaměstnance a pracují se specifiky různých kategorií zaměstnanců.

V oblasti talent managementu se SHL zabývá identifikací potenciálu zaměstnanců, jejich udržením a dalším rozvojem, auditem schopností, plánováním nástupnictví a dalšími tématy.

S pomocí SHL metodiky Vám ukážeme cestu, jak učinit talent management ve Vaší firmě efektivnějším a jak jej sladit s Vaší firemní strategií. Více o našich řešeních z oblasti talent managementu se dozvíte v sekci Služby.