Služby

Assessment centrum

Assessment centrum je objektivní metoda výběru zaměstnanců, která simuluje požadavky pracovní pozice. V rámci assessment centra účastníci procházejí reálnými situacemi, v nichž je hodnotitelé pozorují a hodnotí projevy jejich chování na základě předem definovaných kompetencí.

Součástí assessment centra dále mohou být osobnostní a/nebo výkonové psychologické testy zaměřené na požadované oblasti. Pomocí takto koncipovaného assessment centra dokáže SHL společně s interními firemními hodnotiteli vybrat ty nejvhodnější kandidáty pro hledanou pozici.

Assessment centrum může být jak skupinové, tak individuální. V rámci našich assessment center používáme komplexní cvičení z dílny SHL zahrnující zejména tyto typy:

  • Analytická cvičení
  • „In-tray“ cvičení
  • Cvičení zaměřená na hodnocení manažerských dovedností
  • Cvičení zaměřená na vyjednávání
  • Cvičení zaměřená na hodnocení interpersonálních dovedností

Assessment centrum je vhodné jak pro nábor externích kandidátů, tak při řešení kariérního postupu interních zaměstnanců.

Development centrum

Development centrum je svojí strukturou velmi podobné metodě assessment centra. Tyto dvě metody se od sebe liší zejména svým zaměřením – development centrum nevybírá „toho nejvhodnějšího“, nýbrž hodnotí potenciál dalšího růstu člověka, resp. identifikuje jeho silné a slabé stránky v oblastech, na které je development centrum zaměřeno.

V rámci development center pracujeme s předem definovanými kompetencemi a využíváme odlišných postupů zaměřených na různé cílové skupiny. Tím se minimalizuje potřebný čas a úsilí zodpovědných HR pracovníků a jsou zaručeny spolehlivé a efektivně získané výstupy.

Tato metoda se nejčastěji využívá pro potřeby individuálního či týmového rozvoje a kariérního plánování.

Kompetenční model

Kompetenční model vyjadřuje identitu a hodnoty společnosti a je důležitou vizitkou její personální strategie. Kompetenční model je základním předpokladem pro efektivní práci se zaměstnanci – od náboru uchazečů, přes rozvoj zaměstnanců, kariérní plánování až po případný outplacement.

Již dvacet let SHL vytváří kompetenční modely organizacím na míru. Jsme tvůrci SHL Univerzálního kompetenčního rámce (UCF), který vzešel z rozsáhlého výzkumu kompetenčních modelů. UCF popisuje klíčové rysy chování důležité pro výkonnost u prakticky každé pracovní pozice a tvoří tak podklad i pro Váš individuální kompetenční model.

SHL Vám pomůže například:

  • vytvořit nebo revidovat stávající kompetenční model;
  • propojit Váš kompetenční model s SHL Univerzálním kompetenčním rámcem;
  • vyškolit Vaše zaměstnance v oblasti tvorby kompetenčního modelu.

Pomocí SHL nástrojů pro hodnocení a rozvoj lidí dokážeme Váš kompetenční model aplikovat v praxi při výběru uchazečů, diagnostice rozvojových potřeb nebo pro identifikaci talentů.

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba – v případě potřeby kombinovaná s dalšími metodami – definuje klíčové oblasti rozvoje jednotlivců, celých týmů, manažerů nebo kultury v celé firmě i jednotlivých organizačních jednotkách. Poskytuje objektivnější a širší náhled na pracovní výkonnost a napomáhá realizaci rozvojových aktivit, plánování nástupnictví nebo restrukturalizačních změn.

SHL řešení 360° zpětné vazby je vždy šité na míru podle specifik každé organizace.  Náš online systém byl vytvořen tak, aby se realizace 360° zpětné vazby přizpůsobila požadavkům dané společnosti v průběhu celého procesu – od definování cílů, komunikace, výběru kompetencí a zaměření otázek, až po analýzu a interpretaci výsledků, podobu výstupů nebo podávání zpětné vazby.

Analýza potenciálu

Cílem analýzy potenciálu je nalezení nejvhodnějších cest a způsobů rozvoje zaměstnanců.

SHL nástroje používané k určení relevantních osobnostních charakteristik, schopností, dovedností a rozvojových kapacit umožňují vytvořit strukturovaný profil hodnoceného zaměstnance, týmu nebo celé organizace, na základě kterého lze přesně zacílit komplexní strategii rozvoje společnosti i jednotlivé rozvojové aktivity pro zaměstnance.

 

A další…