Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců je nástroj pro posouzení potenciálu člověka a jeho další rozvoj. Hodnocení zaměstnanců proto nechápeme jen jako zhodnocení výkonu pracovníka nebo jako podklad pro vyplacení finančních odměn. Kvalitní hodnocení zaměstnanců je vždy základní součástí talent managementu .

Hodnocení zaměstnanců musí být maximálně objektivní, spolehlivé a validní, proto je důležitý výběr kvalitních nástrojů hodnocení. Hodnocení zaměstnanců by mělo vždy vycházet z několika doplňujících se zdrojů informací a zahrnuje zejména posouzení schopností, osobnostních charakteristik i motivace člověka.

Psychologické testy a služby společnosti CEB (SHL) jsou objektivním a spolehlivým nástrojem hodnocení zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání. Vycházejí z vědeckých výzkumů a studií tak, aby poskytované informace byly co nejpřesnější a maximálně relevantní v pracovním prostředí. Více o našich hodnotících nástrojích a způsobech hodnocení zaměstnanců se dozvíte v sekci Testy a dotazníky a Služby .