Náš tým

Marika Sokol – Managing Director, Konzultant, Trenér

Jazyky: český, německý

Marika začala svou profesní kariéru už během svého působení na vysoké škole. Je rozený profesionální manažer, kterému je vlastní kreativita při rozvoji osobností, rozvoji firemních cílů vlastní společnosti, tak i klientů společnosti ITO.

Společnost, kterou založila Marika již v roce 2000, se díky intenzivnímu a promyšlenému managementu dostala do povědomí českých personalistů především měřitelnými instrumenty jak při tréninku, či koučinku, tak i v diagnostice. Validita a užitkovost není jenom výsadou obchodních či nákupních týmů, ale obzvlášť nutným instrumentem v personální práci.

Marika si dovolila i cílený „výlet“ ze světa individuálního podnikání do zaměstnaneckých pozic, a vysokých manažerských pozic na mezinárodních trzích. Po působení v oblasti statistiky a sociologie se po většinu své další kariéry věnovala diagnostice a rozvoji osobností v evropském měřítku. Za svůj největší úspěch v HR oblasti považuje nastavení a implementaci standardizovaných systému HR jako strategického uzlu při dosahovaní cílů mezinárodní společnosti působící v 11 zemích s více jak 12 tisíci zaměstnanci.

Marika je již 16 let základním článkem mezinárodního týmu společnosti ITO a již 3 rokem buduje pospolu s týmem v České republice a na Slovensku zastoupení globální společnosti CEB SHL Talent Measurement. Tímto strategickým krokem se skloubily kompetence personální práce a digitální diagnostiky. Maričino životní motto je „myslet a jednat v souladu“.

 

Oblasti poradenské činnosti

 • Změnový a kulturní management
 • Osobnostní diagnostika a audity
 • Koučování – zdravotní management
 • Trénink manažerských  a obchodních dovedností

 

 

Martina Konečná – Konzultant, Trenér

Jazyky: český, anglický

Martina v průběhu své profesní kariéry pracovala na vysokých manažerských pozicích v českých i mezinárodních firmách. Po působení v PR a interní komunikaci se po většinu své další kariéry věnovala personalistice. Za svůj největší úspěch v HR oblasti považuje nastavení a implementaci jednotných HR procesů v nadnárodní organizaci zahrnující společnosti ve třech evropských zemích. Na zkušenosti v PR a HR navázala Martina pro ni logickým přesunem do oblasti zákaznické péče, kde se jí podařilo vybudovat centrální back office pro přední českou energetickou společnost. Tato zkušenost byla pro Martinu nedocenitelná, neboť se ze své nové pozice sama stala interním uživatelem personálních systémů, což jí umožnilo dívat se na tuto oblast reálněji a s větší pokorou.

Po téměř dvaceti letech manažerské praxe přijala výzvu vybudovat v České republice a na Slovensku zastoupení globální společnosti CEB a jejích SHL Talent Measurement řešení. Tímto krokem se jí podařilo skloubit svou životní pracovní lásku, personalistiku, s péčí o klienty. Martinino životní motto „Přej a bude ti přáno“ krásně funguje v jejím soukromí i v profesním životě.

Oblasti poradenské činnosti

 • Osobnostní diagnostika
 • Assessment a Development Centra
 • Personální audit
 • Kompetenční modely
 • Koučování
 • Trénink manažerských dovedností
 • Firemní kultura
 
 

Iva Buršová – Konzultant, trenér

Jazyky: český, anglický

Iva Buršová má profesní zkušenosti z prostředí významných mezinárodních společností, ve kterých byla mimo jiné odpovědná za vedení strategického nákupu pro region střední a východní Evropy. Během více než 16ti leté praxe v manažerských pozicích v globálních společnostech vedla mezinárodní týmy lidí a získala neocenitelné zkušenosti v procesu řízení změn, v přípravě organizační struktury, s nastavením kompetenčního modelu a plánu rozvoje jednotlivců. Na začátku roku 2009 se rozhodla započít vlastní dráhu externího konzultanta. Kromě poradenství pro strategické plánování poskytuje profesní poradenství pro majitele firem, manažery, týmy i jednotlivce; působí jako koučka a hodnotitelka pro assessment a development centra, spolupracuje s jednotlivci na přípravě rozvojových plánů a rozvoji manažerských dovedností. V osobním i pracovním životě se řídí heslem, že každá situace má řešení.

Oblasti poradenské činnosti

 • Osobnostní diagnostika
 • Assessment a Development Centra
 • Profesní a osobnostní rozvoj
 • Nábor a outplacement
 • Koučink
 

Štěpánka Duffková - Konzultant, trenér

jazyky: český, anglický

Štěpánka pracovala 20 let v různých nadnárodních firmách (Sodexo, Carrefour, Delvita, GE Money Bank, Provident Financial), kde byla členem vrcholového vedení se zodpovědností za lidské zdroje a interní komunikaci. V loňském roce se Štěpánka rozhodla vydat na dráhu kouče, trenéra v oblasti komunikace a manažerských dovedností a konzultanta v HR. Tímto krokem se jí podařilo propojit její dlouhodobé praktické zkušenosti a odhodlání pomoc lidem hledat radost, štěstí a uspokojení v práci i v životě. Její kvalifikace: Professional Coach, NLP Practitioner (certifikovaný výcvik NLP), New Code NLP, certifikovaný konzultant SHL, certifikovaný trenér mezinárodního konceptu Think on your feet. Štěpánčino motto je: Tady a teď – žijte přítomností!

Oblasti poradenské činnosti:

 • Osobnostní diagnostika
 • Assessment a Development Centra
 • Koučování
 • Profesní a osobnostní rozvoj
 • Poradenství v oblasti řízení HR
 • Poradenství a trénink v oblasti leadershipu a komunikačních dovedností
 

Miriam Kettnerová - Konzultant

jazyky: slovenský, anglický

Miriam vystudovala obchodní fakultu VŠE v Bratislave a svoji kariéru začala v oblasti zahraničního obchodu a marketingu. Zkušenosti získávala na různých manažerskych pozicích, kromě jiného zastávala například funkci marketingové manažerky v nadnárodní farmaceutické společnosti či vedla reklamní oddělení v soukromé televizi. Oblasti lidských zdrojů se věnuje od roku 2005 v rámci rakouské konzultační společnosti ITO a britské SHL, kde se zabývá zejména analýzou a rozvojem potenciálu zaměstnanců. V životě se řídí mottem: „Chovej se ke druhým tak, jak chceš aby se oni chovali k Tobě.“

Oblasti poradenské činnosti:

 • Osobnostní diagnostika
 • Assessment a Development Centra
 • Koučování
 • Work life balance
 • Poradenství v oblasti výživy, detoxikace organismu a zdravého životního stylu
 

Kateřina Kučerová – Konzultant, Trenér

Jazyky: český, anglický

Katka vystudovala na Fakultě sociální studií Masarykovy Univerzity psychologii. Absolvovala výcvik v Holistic and Family coaching, má výcvik a praxi v krizové intervenci, v kariérovém poradenství a v práci s psychometrickými nástroji. Čerpá ze zkušeností z role externího konzultanta i z cenných zkušeností z manažerských pozic v nadnárodních společnostech. Kombinace znalostí potřeb interního a externího zákazníka Katce pomáhá v práci s klienty při projektech týkajících se zejména HR marketingu, recruitmentu, kariérního plánování, rozvoje zaměstnanců, firemní kultury nebo při průzkumech spokojenosti zaměstnanců. Pracuje jako konzultant a kouč. Katky přístup v osobním životě i při práci s klienty vystihuje její motto: „Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.“

Oblasti poradenské činnosti:

 • Osobnostní diagnostika
 • Kariérní poradenství
 • Assessment a Development centra
 • Kompetenční modely
 • Rozvoj potenciálu jednotlivců i skupin zaměstnanců
 • Koučování
 

Zuzana Reiserová – Konzultant, trenér

Jazyky: český, německý, španělský, anglický

Zuzana se zabývá zejména personálním poradenstvím a vzděláváním dospělých. Začátek její profesní kariéry v oblasti HR a personálního poradenství se datuje do roku 1997; pracovala také v nadnárodních společnostech převážně automobilového průmyslu na pozicích HR Generalisty a HR manažerky. Má bohaté zkušenosti a znalosti jak všech procesů Human Resources Managementu, včetně řízení a realizace vzdělávacích aktivit, tak také personálního poradenství. Personalistika a personální poradenství v podstatě vnímá jako určitou formu terapie všech, s kterými v rámci své činnosti přijde do styku.

Oblasti poradenské činnosti:

 • Osobnostní diagnostika
 • Assessment a Development Centra
 • Metodika HR procesů
 • Recruitment
 • Realizace motivačních programů a systému hodnocení pracovníků
 • Inženýring
 

Veronika Sklenárová - Konzultant

Jazyky:slovenský, anglický

Veronika vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 2003. Oblast pracovní psychologie vzbudila její velký zájem už v průběhu studia a od té doby ji provází v celém dosavadním profesním životě. Zkušenosti z oblasti lidských zdrojů získávala v rámci interního působení v HR útvarech ve finančních institucích a také jako externí konzultant pro nadnárodní společnosti. Ve své praxi se věnuje především oblastem motivace zaměstnanců, řízení jejich výkonnosti, tvorbě osobnostních profilů s využitím psychodiagnostických nástrojů a rozvoji lidí. V profesním i osobním životě se řídí heslem „s úsměvem jde všechno lépe.“ 

Oblasti poradenské činnosti

 • Psychodiagnostika
 • Assessment a Development Centra
 • Kariérní plánovaní a osobnostní rozvoj
 • Metodika HR procesů
 
 

Ondřej Ženka - Konzultant

Jazyky: český, anglický

Ondřej vystudoval psychologii a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií v Brně a od té doby se pohybuje v oblasti HR. Prošel celým spektrem personálních pozic od administrativy až po vrcholové vedení s důrazem a zaměřením na oblast tréninku a rozvoje lidí a to jak na lokální, tak i evropské úrovni. To mu umožňuje komplexní pohled na celou oblast lidských zdrojů. Ve své práci zdůrazňuje provázání HR na business a vazbu na ukazatele, data, fakta a čísla. Zkušenosti má jak z výrobních, tak z obchodních společností, nejcennější pro něj jsou zkušenosti s akvizicemi a kompletním nastavováním všech personálních procesů a změně firemn&ia cute; kultury v nových nebo získaných společnostech. Zároveň se věnuje individuální práci s klienty v rámci psychoterapeutické praxe v Gestalt modalitě a koučování.

Osobnostní diagnostika

 • Assessment a Development Centra
 • Personální audit
 • Kompetenční modely
 • Koučování
 • HR trénink pro manařery
 • Leadership tréninky
 • Firemní kultura
 
 

Beáta Holá - Konzultantka, trenérka, koučka

Jazyky: čeština, angličtina, němčina

Beáta je psycholožka, koučka a konzultantka se specializací na talent management a development. Beáta vystudovala psychologii a mediální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.Již během studií pracovala jako novinářka v regionálním tisku a rozhlase, následně se plně zaměřila na psychologii a její aplikaci ve vzdělávání dospělých. V průběhu 7 let v čele neziskové organizace KTP vytvořila řadu inovativních vzdělávacích programů, kurzů a výukových materiálů pro partnery z řad firem, středních a vysokých škol. Beáta se zaměřila na aplikaci soudobých poznatků z psychologie, psychoterapie a koučingu do vzdělávání dospělých, což využívá doposud především při designu talentových programů. V roce 2013 rozběhla činnost Centra vzdělávání všem - prvního centra karierního poradenství pro veřejnost v Jihomoravském kraji, jehož činnost byla vzápětí oceněna Národní cenou karierního poradenství.

Od roku 2014 působí jako koučka a konzultantka pro talent management. Absolvovala koučovací výcvik u Petra Kallisty pod Performance Tuning Academy. Je mezinárodně certifikovanou lektorkou produktů profesní diagnostiky CEB SHL. Vytvořila a vede talentové programy pro PPG Industries (region střední Evropa a blízký Východ) a IFE CR. Beáta rovněž působí jako lektorka se zaměřením na holistickou práci s časem, prevenci vyhoření, leadership a mentoring. Momentálně dokončuje vlastní produkt pro práci s časovou perspektivou na bázi Teorie časové perspektivy Philipa Zimbarda. V rámci dobrovolnické činnosti spolupracuje s Českým rozhlasem a angažuje se ve měkkém vzdělávání karierních poradkyň Úřadu práce ČR.
www.beatahola.com
https://cz.linkedin.com/in/beatahola
 

Marie Jílková – Office Manager

Marie vystudovala politologii a sociální politiku na FSS MU v Brně. Aplikaci politických věd v praxi se poté věnovala v nejvyšších patrech státní správy, pracovala v Senátu a na Úřadu vlády. Několik let svého života věnovala vzdělávacím projektům, financovaným ze strukturálních fondů EU, podílela se na přípravě vědeckého centra excelence v Brně. Pracovní kariéru poprvé přerušila studijním pobytem v USA, kde se vzdělávala v oblasti neziskového sektoru, podruhé, když odešla na rodičovskou dovolenou. Založila vzdělávací neziskovou organizaci, má zkušenosti jako externí lektorka, dokáže zajistit kompletní přípravu vzdělávacích aktivit pro široké spektrum klientů. Jejím mottem je rčení „nemožné na počkání, zázraky do tří dnů,“ a největší radost má, když vše funguje podle plánu.