Kdo jsme?

Seznamte se s SHL

SHL metodika patří mezi globální špičku v oblasti hodnocení lidského potenciálu. SHL je součástí CEB, jedné z nejvýznamnějších poradenských společností na světovém trhu. Služby SHL Talent Measurement™ využívají přední světové organizace na globální i lokální úrovni.

Produktová řada SHL Talent Measurement™ zefektivňuje a zpřesňuje proces náboru, hodnocení, rozvoje a kariérního plánování. Jedinečná řešení SHL Talent Measurement™ zasahují do celého životního cyklu zaměstnance.

Testové metody z dílny SHL vycházejí z několika desetiletí výzkumu a vývoje a z moderních poznatků v oblasti aplikované psychologie a psychometriky. Společnost SHL, tehdy součástí britské SHL Group, jako první vyvinula ověřitelný test kognitivních schopností.

SHL přináší svým klientům efektivní, na míru ušité nástroje, které zlepšují měřitelné obchodní ukazatele, jako jsou vyšší výnosy, nižší náklady, vyšší efektivita a účinnější využití manažerského potenciálu firmy.

V České republice a na Slovensku působíme od roku 2012, kdy se zavedená poradenská společnost ITO United Change stala výhradním distributorem SHL Talent Measurement produktů pro tento region. 

Co přinášíme?

 • Ověřitelné obchodní výsledky
  Informace a doporučení, které vyplývají z našich řešení, přinášejí klientům benefity v podobě zvýšených příjmů, nižších nákladů, vyšší efektivity a efektivnějšího řízení. Úspěch našich metod je ověřený mnohými firmami a jejich obchodními výsledky v praxi. Konkrétní případové studie můžete najít v našich zprávách Business Outcomes Study Report, které každoročně přinášejí hmatatelný důkaz o propojení efektivního talent managementu s vyšší výkonností organizace.
 • Celosvětový dosah spojený s lokální flexibilitou
  Důkazem naší jedinečné a bezkonkurenční globální působnosti jsou produkty dostupné ve 30 jazycích, hodnocení prováděná u 150 národů a napříč 40 odvětvími, které CEB přináší v 50 pobočkách po světě a skrz distributory v dalších zemích. Jsme si vědomi významu místní kultury a jazyka, a proto jsme schopni i s ohledem na regionální specifika poskytovat jedinečné informace o chování lidí, jejich schopnostech a potenciálu, ať už pracují kdekoli.
 • Největší světový zdroj dat o zaměstnancích
  CEB je předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti hodnocení lidských schopností, znalostí, potenciálu, motivace a dalších osobnostních rysů, které jsou klíčové pro efektivní práci s lidským kapitálem. Každoročně realizujeme až 30 miliónů hodnocení, díky čemuž disponujeme bezkonkurenční databází dat. Ta nám umožňuje poskytovat velmi přesnou a relevantní analytiku a porovnávat schopnosti uchazečů a zaměstnanců v rámci všech odvětví a napříč všemi pracovními pozicemi.
 • Více než třicetileté zkušenosti a inovace v oblasti hodnocení
  SHL Talent Measurementnástroje jsou výkonné, relevantní, přesné a spravedlivé. Jsou založeny na více než 30 letech progresivního vědeckého výzkumu a vývoje. Jsme jedním z průkopníků online testování, vyvinuli jsme první ověřitelný test kognitivních schopností, stavíme na nejnovějších poznatcích současné psychologie a psychometrie. Po celém světě pro nás pracuje několik set psychologů se zaměřením na psychologii práce a organizace, kteří propojují poznatky z oblastí psychologie, řízení lidských zdrojů a psychometrie. Výzkumné zaměření a metodiku řídí Scientific Advisory Board sestávající z několika předních odborníků z Evropy, USA a Číny.
 • Přední světové organizace si zvolily řešení od SHL
  Jako přední poskytovatel služeb v oblasti hodnocení lidského potenciálu pracujeme jak s menšími lokálními společnostmi, tak s mnohými nejvýznamnějšími organizacemi na světě. Portfolio našich klientů zahrnuje 94 procent společností uvedených ve Fortune 100, více než 50 procent firem z žebříčku Global Fortune 500, více než 80 procent společností z FTSE (Financial Times Stock Exchange) a více než 50 procent organizací vedených na australské burze cenných papírů.