Forma spolupráce

PROJEKTY NA KLÍČ

Na základě Vaší poptávky Vám připravíme projekt na míru tak, aby maximálně odpovídal Vašim potřebám a abychom využili nejvyšší možnou kapacitu našich metod a know-how. Naše projekty se týkají oblastí zasahujících do celého životního cyklu zaměstnance, což nám umožňuje nabízet jak široké spektrum přesně zacílených, jednorázových projeků, tak komplexní a vzájemně propojená dlouhodobá řešení. V průběhu projektů je pro nás důležitá vzájemná spolupráce, pochopení individuality klienta, detailní příprava, zajištění hladkého průběhu, i sledování výstupů a závěrečná zpětná vazba, která nám umožňuje naše služby kontinuálně zlepšovat a dále rozvíjet.

TESTOVÁNÍ

Připravili jsme pro Vás dvě možnosti přístupu k našim hodnotícím nástrojům. Záleží jen na Vás, nakolik chcete být v procesu výběru hodnotících nástrojů, jejich administrace, vyhodnocování a interpretace flexibilní.

Řešení „Bureau service“ je určeno firmám, které mají zájem řádově o jednotky, maximálně desítky testování ročně. Výhodou této formy spolupráce je fakt, že veškerá administrativa spojená s testováním je zajištěna naší kanceláří. Určíte si koho a jakým nástrojem chcete otestovat a během krátké doby od nás obdržíte vyhodnocení a profesionální interpretaci, případně i další potřebnou podporu.

Řešení „SODA“ (System On Demand) je vhodný pro firmy a personální společnosti, které potřebují desítky či stovky testování ročně. Jedná se o maximálně flexibilní řízení potřeb testování, investice do vlastního SHL Talent Measurement systému je kompenzována výrazně nižší cenou produktu. Na straně klienta pak má veškeré potřebné kompetence pro řízení celého procesu testování zaškolený pracovník, případně pracovníci.  

          

Ať už hodláte pracovat s nástroji SHL samostatně nebo užívat našich služeb jako externího dodavatele, vždy si můžete být jisti, že projekt, který pro Vás připravíme, bude provedený kvalitně, spolehlivě, flexibilně a na nejvyšší technické úrovni.

Pro více informací o formách spolupráce se obraťte na office.praha@united-change.com a do předmětu napiště Forma spolupráce.