Nábor kvalitnějších zaměstnanců zvyšuje produktivitu, prodej i návratnost investic. Prostřednictvím našich kalkulátorů zjistíte, jaký vliv může mít použití našich metod na výsledky vaší společnosti.

KALKULÁTOR VÝKONU

  • Přesně odhaduje potenciální finanční zisky plynoucí ze zvýšení kvality náboru zavedením prediktivních technik posuzování způsobilosti kandidátů
  • Poskytuje jednoduché a umírněné odhady finanční hodnoty vysokého pracovního výkonu na základě průměrné mzdy

Odhaduje míru snížení fluktuace. Používá racionální rámec, který zahrnuje jak náklady na nábor / náklady na výměnu zaměstnance a hodnotu výkonu HR v průběhu období obsazování pozice.

Krok 1: Zadejte přibližný počet očekávaných náborů v příštím roce.
* Počet obsazovaných pozic za rok, u kterých si přejete uplatnit nové hodnotící metody.
 
Krok 2: Průměrná doba v měsících, po kterou zaměstnanec na pozici pracuje.
* Průměrný počet měsíců, který zaměstnanec na pozici pracuje. Pro výpočet dodatečných nákladů se podívejte na kalkulátor návratnosti.
 
Krok 3: Vyberte přístup k procesu hodnocení:
 
KROK 4: Zadejte průměrnou mzdu zaměstnance.
* Mzda zaměstnance se používá k odhadu hodnoty jeho výkonu. Čím vyšší je průměrná mzda, tím větší finanční dopad má hodnocení pro Vaši společnost, protože dokáže identifikovat osoby s vyšším pracovním výkonem. Kalkulátor výkonu používá 40% roční mzdy jako odhad (standardní odchylka výkonnostního rozdělení) aby v peněžním vyjádřením popsal rozdíl mezi vysoce výkonnou a velmi podprůměrně výkonnou osobou.
 
Krok 5: Zadejte počet uchazečů, které si přejete ohodnotit procesem popsaným v KROKU 3 na jednu pozici.
* Počet lidí, které si přejete ohodnotit na jednu pozici se může pohybovat od 1 – 100.
 
        


Pokud máte dotazy nebo chcete více informací o našich ROI kalkulátorech, kontaktujte nás.