Nábor kvalitnějších zaměstnanců zvyšuje produktivitu, prodej i návratnost investic. Prostřednictvím našich kalkulátorů zjistíte, jaký vliv může mít použití našich metod na výsledky vaší společnosti.

KALKULÁTOR FLUKTUACE

  • Odhaduje finanční hodnotu snížení míry fluktuace.
  • Používá racionální rámec, který zahrnuje náklady jak na nábor, tak na výměnu zaměstnance a také hodnotu pracovního výkonu v průběhu období obsazování pozice.
Krok 1: Zadejte počet osob, které plánujete přijmout v průběhu roku na základě Vaší aktuální fluktuace.
 
Krok 2: Zadejte aktuální fluktuaci (v procentech).
* Průměrná roční fluktuace.
   %
Krok 3: Zadejte průměrnou dobu náboru (v týdnech).
* Průměrná doba v týdnech, po kterou máte otevřenou jednu pozici. Do této doby můžete rovněž započítat dobu, po kterou trvá, než se nový zaměstnanec dostatečně zapracuje.
 
Krok 4: Zadejte průměrnou mzdu zaměstnance.
* Tato část výpočtu určí hodnotu zaměstnance (na této pozici) v průběhu jednoho roku. Hodnota bude stanovena na 2,5 násobek (všeobecné pravidlo) zadané průměrné mzdy zaměstnance.
 
Krok 5: Zadejte průměrné náklady na přijetí nového zaměstnance.
* Jedná se o průměrnou cenu, zahrnující náklady na nábor, trénink a zaškolení. Započítejte jak interní (např. čas liniového manažera) tak externí výdaje (např. výdaje za agenturu).
 
Krok 6: Zadejte požadovanou míru fluktuace (v procentech).
* Jedná se o cílovou míru fluktuace, které byste rádi dosáhli po zavedení nového hodnotícího procesu.
   %


Pokud máte dotazy nebo chcete více informací o našich ROI kalkulátorech, kontaktujte nás.